top of page

BRODETSKY

בית משען ברודצקי

מיקום: תל אביב

היקף: 100 מ"ר

סטטוס: הצעה תכנונית להוספת אגף למבנה דיור מוגן בפינת הרחובות אינשטיין וברודצקי. 
התכנית כוללת הקמת מבנה חדש תוך פינוי הגדרות הקיימות, הרחבות המדרכות והוספת שימושים מסחריים במפלס הרחוב. (2012-2013)

שירותים: תכנון אדריכלי בשיתוף משרד פרחי-צפריר אדריכלים

bottom of page